بالانس چرخ چیست؟ انواع بالانس چرخ خودرو

بالانس چرخ خودرو یعنی چه؟ بالانس واژه ای آشنا برای دارندگان خودرو میباشد که پر از ابهام است!! عدم اطلاعات کافی راجب نگهداری خودرو، موجوب دیر عمل کردن میشود.از طرفی وقتی ندانیم مشکل از کجاست، مدام بدنبال مشکل میگردیم و هزینه هایی به ما تحمیل میگردد. بالانس در لغت به معنوای توازن و تعادل است. […]