تجهیزات چسب‌زنی و ماستیک‌زنی

تجهیزات چسب‌زنی و ماستیک‌زنی در خطوط رنگ و مونتاژ جای می‌گیرند. این تجهیزات از انواع دستی و رباتیک قابل سفارش‌اند. البته تجهیزات رباتیک سال‌هاست در این حوزه محبوب شده است. رادمن این تجهیزات را با توجه به ظرفیت خط مورد نظر و الزامات مهندسی مربوط به خودرو، طراحی و تامین خواهد کرد.

در ادامه با محصولات این بخش بیشتر آشنا خواهیم شد.