خط بدنه سازی خودرو

رادمن در خطوط بدنه سازی خودرون با استفاده از تجربه و دانش خود،‌ اقدام به طراحی فرآیند‌ها و تجهیزات و ادوات می‌کند. فرآیند‌های اتاق رنگ با توجه به بدنه خودروی تولیدی می‌تواند متفاوت باشد. از این رو در ادامه، برخی فرآیند‌های اصلی را نمایش داده‌ایم. در تمامی فرآیند‌ها رادمن بعنوان مشاور،‌طراح و تامین کننده تجهیزات،‌همچنین خدمات تعمیرات و نگهداری می‌تواند ایفا نقش کند. طراحی انبار‌های مخصوص هر قطعه از بدنه، تجهیزات انتقال و جابجایی از انبار تا خط اصلی، انواع کانوایر‌های خط، تجهیزات جوشکاری، لحیم‌کاری و سنباده زنی، فیکسچر‌های کنترلی، فیکسچر‌های جوشکاری، انواع سیستم رباتیک و گانهای جوش از قبیل خدمات رادمن در این خطوط هستند. در ادامه با فرآیند‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

فرآیند مونتاژ پنل‌های جانبی

Inner/Outer Side Panel Storage

Inner/Outer Side Panel Part

Side panel Inner/Outer Assembly

Framing

فرآیند مونتاژ اجزا زیرین خودرو

Front/Rear/E-Compartment Storage

Front/Rear/E-compartment Floor

Under Body

Framing

فرآیند مونتاژ پنل‌های عقب و جلو

front/Back Panel Storage

Front/Rear sub Assembly

Framing

فرآیند مونتاژ سقف خودرو

Roof Storage

Roof

Framing

فرآیند مونتاژ گلگیر خودرو

Fender Storage

Front/Rear Fender Left/Right

Panel Line or BIW

فرآیند مونتاژ درب موتور خودرو

Hood Storage

Hood

Assembly

فرآیند مونتاژ درب‌های خودرو

Door Storage

Front/Rear Door Left/Right

Door Entry

Assembly

فرآیند پیش از جوشکاری بدنه خودرو

Framing

  Manual Chekiang For Dents

net. form & pierce

Panel Line or BIW

Assembly

فرآیند پایانی بدنه‌سازی خودرو

Assembly

MIG Welding

Brazing/Grinding

Finishing

Inspection

تجهیزات مربوط به خط بدنه سازی خودرو