خط پرس خودرو

تیم فنی مهندسی رادمن فیروزا، با تکیه بر علم مهندسی ساخت و تولید، قابلیت طراحی فرآیند‌های پرس‌کاری خطوط تولید خودرو را کسب کرده است. کلیه‌ی فرآیند‌ها از مرحله ایجاد، بروزرسانی و توسعه انبار کویل گرفته تا تجهیزات مربوط به کنترل کیفی اجزا بدنه، توسط رادمن فیروزا قابل ارائه است. در ادامه مختصری از فرآیند کلی خط پرس خودرو را تشریح کرده‌ایم. تمامی مراحل فوق توسط رادمن فیروزا از مرحله مشاوره تخصصی تا اجزا و پیاده‌سازی قابل اجراست.

فرآیند‌های پرس کاری ( از رول فولاد تا خودرو)

رادمن توانایی طراحی و تامین تجهیزات خط پرس خودرو از مرحله دریافت کویل و انبارش آن تا مرحله تولید اجزا بدنه خودرو را ایجاد کرده است. جهت بررسی این فرآیندها می‌توانیم از دیاگرام‌های زیر استفاده کنیم.

فرآیند دریافت و جابجایی کویل

بعد از دریافت کویل‌ها از تولید کننده، مرحله انبارش را خواهیم داشت. خدمت رادمن در این بخش، طراحی و ساخت انبار و قفسه‌های مناسب کویل،‌تجهیزات جابجایی کویل‌ها شامل انواع جرثقیل سقفی و تجهیزات مخصوص جابجایی کویل تا دستگاه‌های دکویل است. در دیاگرام زیر خلاصه این فرآیند را میبینیم:

دریافت کویل از تولید کننده

انبار کویل

تخلیه و جابجایی کویل

جابجایی کویل تا خط پرس

فرآیند آماده سازی کویل

پس از انتقال کویل از انبار تا خط پرس، وارد فرآیند دکویل می‌شویم. پیش از پرس کاری، نیاز است کویل‌ها آماده سازی شوند. فرآیند آماده سازی شامل دکویل، شستشو و روغن کاری ورق فولاد است. در دیاگرام زیر خلاصه این فرآیند را مشاهده می‌کنیم. رادمن قابلیت طراحی و تامین تجهیزات این بخش متناسب با ترافیک خط پرس، جنس آلیاژ کویل و طبق استانداردهای جهانی را داراست. 

دکویل

فیدر (تغذیه کننده خط)

شستشو نواری

روغن کاری کویل قبل از پرس

فرآیند تولید Blanks

پس از آماده‌سازی کویل، وارد مرحله تولید Blank یا پولک زنی می‌شویم. در این مرحله توسط پرسکاری، شکل کلی بدنه روی ورق فولاد یا کویل پول‌زنی می‌شود. پس از پولک‌زنی نیاز است که Blank ها مورد ارزیابی کیفی قرار‌ گیرند. پس از ارزیابی انبار شده و به خط پرس منتقل می‌شوند. تمامی فرآیند فوق و تجهیزات و ادوات آن توسط رادمن قابل طراحی و تامین است.

پولک زنی (Blanking)

محصول نهایی (Blanks)

بازرسی کیفی

انبارش

فرآیند پرسکاری محصول نهایی

رسیدن به محصول نهایی در خط پرس، نیازمند چندین مرحله پرسکاری مختلف است. این ترتیب در خطوط خودروهای مختلف، میتواند تفاوت‌هایی داشته باشد. در ادامه به معرفی فرآیند‌های اصلی میپردازیم. البته در قالبهای پرسکاری سعی می‌شود که از یک قالب برای چند مرحله بطور همزمان استفاده گردد. تمامی فرآیندها و تجهیزات این حوزه نیز توسط تیم رادمن قابل طراحی و تامین است.

Drawing

Forming

Re-Strike

Trimming

Piercing

Flanging

فرآیند آماده سازی محصول نهایی

پس از اتمام فرآیند پرسکاری، محصول نهایی مجدد مورد بازرسی کیفی قرار خواهد گرفت. در صورت قبولی محصول در بازرسی، فرآیند انبارش صورت می‌گیرد تا محصول به خط بدنه سازی منتقل گردد.

محصول نهایی

بازرسی کیفی

انبارش