تجهیزات تعمیرگاهی و خط تولید خودرو

باکیفیت ترین و معتبرترین برند های اروپایی و آمریکایی 

محصولات سرویس چرخ

آزمایشگاه رادمن

calibration vector

بررسی کالیبراسیون تجهیزات

بررسی کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی و صدور گواهینامه معتبر کالیبراسیون جهت ارائه به مراجع ذیربط در مجهزترین آزمایشگاه تجهیزات تعمیرگاهی

pc

بررسی صحت عملکرد

بررسی صحت عملکرد تجهیزات طبق استانداردهای روز دنیا و صدور گواهینامه معتبر

تامین کنندگان