RTO ( Regenerative Thermal Oxidizer )

RTO ها سیستم‌‌های کنترل آلودگی هوای صنعتی هستند که در صنعت خودروسازی معمولا جهت از بین بردن ترکیبات آلی فرار VOCs در هوای خروجی فرآیندهای رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد این سیستم در خطوط رنگ، موجب تبدیل CO2 به H2O از طریق احتراق است که موجب تمیز شدن هوای خروجی از کارخانه به محیط زیست می‌گردد. مکانیزم این سیستم با پیش گرم کردن هوای خروجی از فرآیند و گذر آن از محیط‌های سرامیکی مخصوص است. این سیستم بصورت متناوب  و چرخه‌ای عمل کرده که موجب افزایش بهره‌وری کلی تجهیز گردد. طراحی یک سیستم RTO بهینه موجب کاهش نرخ تخریب هوای پاک تا 98% می‌گردد. رادمن لاین  با تکیه بر دانش تخصصی خود توانایی طراحی، تامین و اجرا این سیستم‌ها را طبق استانداردهای جهانی دارد.

به کمک نیاز دارید؟

سارا معصومی فر

مدیر فروش سازمانی رادمن لاین

شماره تماس: 09129090383

ایمیل : s.masoomi@rodman.biz