تجهیزات پاشش PVC

موارد مهمی در انتخاب تجهیزات پاشش PVC در خطوط رنگ خودرو جهت عایق‌بندی دخیل هستند. بجز پارامترهای مربوط به ظرفیت تولید و نوع پوشش استفاده شده در آن، توانایی تجهیزات در پاشش یکنواخت پوشش بسیار حائذ اهمیت است. همچنین الگو و برنامه پاشش پوشش‌ها نیز باید به گونه‌ای بهینه باشد که از هدر رفت مواد اولیه جلوگیری کند. بر این اساس دبی مورد نیاز باید طبق استاندارد کارفرما و خودروی تولیدی جهت ایجاد پوششی یکدست و با ضخامت مد نظر محاسبه گردد. از دیگر پارامترهای موثر میتوان به فشار عملیاتی تجهیزات مختلف نیز اشاره کرد. همه‌ی این موارد در کنار تعریف نوع پوشش معنا پیدا خواهند کرد. کلیه‌ی فرآیند میتواند بصورت دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک طراحی گردد. تیم رادمن لاین بر اساس نیاز کارفرما توانایی محاسبه، مشاوره،‌تامین و پیاده سازی انواع خطوط پاشش PVC را طبق استانداردهای جهانی داراست.

پارامترهای مهم در سفارش تجهیزات پاشش PVC:

 • ظرفیت تولید
 • نوع فرآیند
 • نوع قطعه کار
 • نوع پوشش
 • ضخامت مورد انتظار
 • دبی و فشار
 • اندازه قطرات
 • اتوماسیون و کنترل
 • امکان یا عدم امکان تولید متغیر
 • الزامات ایمنی
 • الزامات بهداشتی و زیست محیطی
 • برنامه تعمیرات و نگهداری

به کمک نیاز دارید؟

سارا معصومی فر

مدیر فروش سازمانی رادمن لاین

شماره تماس: 09129090383

ایمیل : s.masoomi@rodman.biz