تجهیزات جابجایی و انتقال مواد​

یکی از مهمترین محصولات مورد استفاده در خطوط تولید،‌‌ تجهیزات مربوط به انتقال و جابجایی مواد است. این دسته شامل انواع کانوایرها، بالابرها و ادوات آنهاست. رادمن با ایجاد بیشترین تنوع محصولی در این حوزه، امکان تجهیز خط تولید به ایت تجهیزات را بصورت سفارشی ایجاد کرده است.

در ادامه محصولات مربوط به این حوزه را مطالعه خواهیم کرد.