کابین‌های میکس رنگ PMR

اختلاط درست رنگ در صنعت خودرو با حفظ کیفیت، دقت، کاهش مصرف رنگ و کاهش تولید ضایعات، دغدغه همیشگی خطوط رنگ است. سیستم‌های استفاده شده برای این منظور ضمن داشتن قابلیت شستشو داخلی، باید از سیستم‌های توزین بسیار دقیق (دقت ده برابری یک ترازوی استاندارد) و پوشش فرآیند خودکار بهره ببرند. استفاده از تکنولوژی‌های نوآورانه در این حوزه باعث کاهش بهای تمام شده تولید خودرو می‌گردد. اتاق‌های میکس رنگ ضمن داشتان مشخصات فوق، باید دارای سیستم‌های تهویه‌ی مناسب جهت جلوگیری از مسمومیت اپراتورها و حوادث ناشی از گازهای اشتعال زا باشند. سیستم‌های اختلاط رنگ مدرن، به اپراتورهای تولید قابلیت کنترل فرآیند از داخل یا خارج از اتاق را خواهند داد.

عوامل موثر در سفارش اتاق میکس رنگ:

 • ظرفیت خط رنگ
 • تعداد گان‌ها
 • نوع رنگ‌های مصرفی
 • میزان احتمالی تغییر رنگ
 • تنوع تعدادی رنگ
 • ابعاد محل درنظر گرفته شده
 • نوع سیستم‌های تاسیساتی
 • موارد ایمنی محیط
 • تهویه
 • فرآیندهای کنترلی
 • نوع اسکرابرها

به کمک نیاز دارید؟

سارا معصومی فر

مدیر فروش سازمانی رادمن لاین

شماره تماس: 09129090383

ایمیل : s.masoomi@rodman.biz