موتور درار وبر مدل WK10

جک موتور درار وبر با ظرفیت وزنی 1000 کیلوگرم و طول بازوی بلند خود، توانایی خارج کردن موتور انواع خودرو سواری را دارد. پایه‌های بهینه‌سازی شده‌ی این جک در حالت جمع شده هیچ فضایی اشغال نمیکنند. همچنین تا موتور روی آن قرار نگیرد،‌ چرخ‌های جلو روی زمین نیستند تا جابجایی آسانتر شود. چرخش اهرم دستگاه باعث آسانتر شدن استفاده از آن میشود. قلاب دارای نمایشگر وزنه است تا با افزایش طول بازو، بار بیشتری به جک اعمال نشود.

مشخصات فنی WK10
نوع
هیدرولیکی
وزن
81 کیلوگرم
بیشترین طول بازو
1550 میلی‌متر
کمترین طول بازو
1260میلی‌متر
بیشترین ارتفاع قالب
2415 میلی‌متر
کمترین ارتفاع
1675 میلی‌متر
کمترین عرض پایه
440 میلی‌متر
بیشترین عرض پایه
935 میلی‌متر

خلاصه مشخصات

Wk10
  • بازوی قابل گسترش
  • توسط قفل دستی ، قلاب قابل جابجایی و قفل شدن است
  • میزان بار مجاز هنگام گسترش طول بازو قابل نمایش روی بازو
  • پایه‌ها و بازو براحتی جمع شده و در یک محل کوچک پارک میگردد
  • طراحی پایه‌ها باعث جلوگیری از برخورد پا به جک میگردد.
  • استفاده از آهن دوبل باعث افزایش استحکام میگردد
  • چرخ‌های پلی‌آمید جهت سهولت در حرکت و عدم زنگ زدگی و خوردگی
  • چرخ‌های بی صدا با قابلیت چرخش 360 درجه