تجهیزات بخش ED (Electrocoating)

فرآیند پوشش الکتریکی ED (Electrocoat Dip)

پوشش الکتریکی یا رسوب الکتروفورتیک، یه روش بسیار کارآمد از نظر تکنولوژی پیشرفته جهت اعمال یک پوشش محافظ با ضخامت یکنواخت بر روی مواد مختلف است. در صنعت خودرو این روش بسیار مرسوم و بهینه است زیرا با قادر است پوششی یکنواخت را در پیچیده ترین بخش‌های خودرو ایجاد کند. همچنین دوام و مقاومت فوق العاده رنگ در این روش، خودرو را سالها در برابر خوردگی در سطوح بیرونی و داخلی مقاوم خواهد کرد. فرآیند ED دارای مراحلی است از قبیل:

  • پیش تصفیه : شامل تمیز کردن سطح از هرگونه آلودگی مانند گرد و غبار و گریس.
  • پوشش: در برخی موارد امکان دارد نواحی‌ای نیاز به پوشش الکتریکی نداشته باشد یا به آن آسیب زند، از این رو این نواحی پوشانده خواهد شد.
  • غوطه‌وری: بدنه در یک حمام الکترولیت حاوی ذرات باردار الکتریکی رنگ غوطه‌ور میگردد.
  • رسوب الکتریکی: اعمال جریان الکتریکی جهت هدایت ذرات باردار رنگ به بدنه با بار مخالف

تجهیزات بخش ED

تجهیزات اصلی این بخش شامل مراحل اصلی زیر است:

  • اسپری‌های مه پاش (Misting Sprays)
  • مخزن محلول (ED Tank)
  • اسکرابرها
  • مخزن شستشو (Rinse Tank)
  • ادوات شستشو

در بخش تجهیزات پوشش الکتریکی یا ED، رادمن توانایی طراحی و تامین انواع کانوایر‌های مناسب، مخزن‌ها، اسکرابرها و ادوات شستشو را داراست.

به کمک نیاز دارید؟

سارا معصومی فر

مدیر فروش سازمانی رادمن لاین

شماره تماس: 09129090383

ایمیل : s.masoomi@rodman.biz