تیم رادمن، متشکل از متخصصان صنعت خودرو، با دانش و تجربه خود اقدام به ارائه راهکارهای تخصصی خواهند کرد. در ادامه به معرفی برخی اعضا تیم رادمن میپردازیم.

RODMAN
TEAM’S

سید مرتضی احمدی

معاونت توسعه رادمن

  • مدیر عامل جهان ترمز
  • مدیریت اجرایی سایپا
  • رئیس کمیته تولید سایپا
  • رئیس کمیته سرمایه‌گذاری سایپا
  • مدیرعامل زامیاد
  • مدیرعامل سایپا خمین
  • عضو هیئت مدیره گروه زر
  • عضو هیئت مدیره شامخ
  • عضو هیئت مدیره سایپا سیلندر ایلام