شارژ گاز کولر خودرو

ابزارات صنعتی خودرو , تجهیزات تعمیر خودرو , گاز کولر خودرو , شارژ گاز کولر خودرو

شارژ گاز کولر خودرو در تهویه مطبوع اتومبیل که به وسیله کولر انجام می شود هوای ورودی از بیرون تصفیه می شود و بعد از رطویت زدایی، دمای فضای داخل ماشین را در دمای مطلوبی نگه میدارد. در واقع وظیفه کولر تنها خنک کردن فضای ماشین نیست بلکه با حذف حرارت مزاحم و برگرداندن هوا […]