نگهداری دوره ای جک‌های بالابر تعمیرگاهی

نگهداری دوره ای جک‌های بالابر تعمیرگاهی توسط تیم خدمات رادمن لزوم نگهداری از تجهیزات، خصوصا جک‌های بالابر بر کسی پوشیده نیست. در صورت عدم توجه به نگهداری دوره‌ای تجهیزات، شما مستعد خسارات سنگین خواهید بود. بارها و بارها دیده یا شنیده اید که یک مشکل کوچک باعث خرابی اساسی شده. اهمیت این موضوع در جک‌ها […]