نصب جک‌ دوستون راوالیولی در پرشیا خودرو شعبه مرکزی

تماشا مراحل نصب جک‌ها بهره بردار پرشیا خودرو سال نصب 1400 محل نصب تهران تجهیزات نصب شده یک دستگاه جک دوستون گالری تصاویر نصب جک‌ دوستون راوالیولی در پرشیا خودرو شعبه مرکزی جک‌ فوق از برند راوالیولی مدل KPH370.32 است. این جک با ظرفیت وزنی 3200 کیلوگرم، یک انتخاب حرفه‌ای برای تمامی کارگاه‌هاست. جک فوق […]