انواع داینامومتر

انواع داینامومتر گشتاور و توان تولیدی و نیروی موتور در بررسی یک موتور از مشخصه های اصلی محسوب می شود که این کمیت ها به وسیله دستگاهی به نام دینامومتر Dynamometer  اندازه گیری می شود که مصرف انرژی و استقامت قطعات خودرو هم به وسیه این دستگاه تست می شود. از مهم ترین کاربرد یک […]

شارژ گاز کولر خودرو

ابزارات صنعتی خودرو , تجهیزات تعمیر خودرو , گاز کولر خودرو , شارژ گاز کولر خودرو

شارژ گاز کولر خودرو در تهویه مطبوع اتومبیل که به وسیله کولر انجام می شود هوای ورودی از بیرون تصفیه می شود و بعد از رطویت زدایی، دمای فضای داخل ماشین را در دمای مطلوبی نگه میدارد. در واقع وظیفه کولر تنها خنک کردن فضای ماشین نیست بلکه با حذف حرارت مزاحم و برگرداندن هوا […]