شناخت معاینه فنی خودرو

معاینه فنی خودرو , تجهیزات معاینه فنی ,تجهیزات تعمیرگاهی رادمن

معاینه فنی خودرو چیست – تعریف معاینه فنی به کنترل فنی و کیفی خودرو که از قبل برای آن استاندارد هایی مشخص شده معاینه فنی خودرو می گویند. در معاینه فنی پارامتر هایی همچون تست آلایندگی ،تست فنر ها و جلو بندی، سنجش سیستم ترمز خودرو ، اتصالات سیستم فرمان و تست چراغ های و […]