پیرامون بالانس چرخ خودرو

بالانس چرخ چیست؟ – تعریف بالانس چرخ همانطور که می دانید بالانس به معنی تعادل بوده و تعادل نیز خود یکی از مهم ترین مباحث در هر مسئله ای می باشد. در خودرو و وسایل نقلیه بالانس بودن مربوط به چخ های خودرو می باشد . بالانس چرخ به توزیع یکسان وزن و فشار خودرو به […]