اگزوز فن چیست

تجهیزات تعمیرگاهی

اگزوز فن چیست فن ها در حالت کلی به دو دسته مکنده و دمنده گروه بندی می شوند. اگزوز فن ها دارای دو حالت خروج هوا و گردش هوا هستند. در حالت گردش هوا، هوا را پس از فیلتر کردن و پاک سازی کامل دوباره به محیط باز می گرداند. در حالت خروج هوا میزان […]