معاینه فنی خودروهای سواری راوالیولی

ایمنی خودروها، یکی از اصلی‌ترین مسائل روز به حساب می‌آید. علاوه بر ایمنی، اهداف زیست‌محیطی و اهداف مرتبط با بهینه‌سازی انرژی نیز مد نظر قرار گرفته می‌شود. معاینه فنی خودروهای سواری برند راوالیولی، یکی از مطرح‌ترین خط‌های مکانیزه معاینه فنی در دنیا مطرح می‌شود. آزمون سنجش میزان گازهای خروجی از اگزوز خودروهای سواری، اهمیت ویژه‌ای در آزمون معاینه فنی دارد. در صورت تنظیم نبودن موتور و یا انجام ندادن سرویس‌های دوره‌ای میزان گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودروها بیش از حد مجاز بوده و آلودگی شدید هوا را در پی خواهد داشت. میزان تاثیر تنظیم موتور و سرویس‌های دوره‌ای نظیر تعویض فیلتر هوا، شمع و پلاتین بر کاهش آلودگی خروجی از اگزوز خودروها بیانگر کاهش 50 درصدی در آلودگی خروجی از اگزوز خودروها و در کنار آن صرفه‌جویی به میزان 10 تا 15 درصد در مصرف سوخت می‌باشد. به طور کلی ترتیب آزمون‌ها در یک خط معاینه فنی خودروهای سواری و سبک باید شامل موارد زیر باشد. البته باید توجه داشت که تمامی مراحل فنی آزمون باید بعد از تطبیق مدارک، ورود و ثبت اطلاعات صورت پذیرد. 1- آزمون کنترل فنی بدنه 2- تست نور 3- تست صدا 4- تست گازهای آلاینده 5-تست لغزش جانبی محورهای عقب و جلو 6- تست کمک فنرهای جلو و عقب 7- تست ترمز جلو، عقب و ترمز دستی 8- تست لقی جلوبندی و فرمان 9- تست صفحات چرخان 10- بازدید قسمت‌های تحتانی خودرو انجام دقیق این مراحل می‌تواند شرایط ایمنی رابرای خودروهای تست شده تضمین کند.