معاینه فنی خودروهای سنگین برند راوالیولی

معاینه فنی خودروهای سنگین به طور همزمان برای دو یا سه خودرو، توصیه نمی‌شود. در واقع چیدمان تجهیزات برای انجام معاینات فنی یک خودروی سنگین به صورت زیر پیشنهاد می‌گردد. 1- چهار دقیقه زمان تقریبی برای ورود و ثبت اطلاعات خودرو و تطبیق مدارک در نظر گرفته می‌شود. 2- انجام توزین خودرو در حد یک دقیقه زمان صرف می‌کند. 3- انجام آزمون نور چراغ‌های جلو در معاینه فنی خودروهای سنگین، 1 دقیقه و  30 ثانیه زمان صرف می‌کند. 4- یک دقیقه زمان تقریبی برای انجام آزمون صدا در نظر گرفته می‌شود. 5- انجام سنجش گازهای خروجی از اگزوز نیز تنها به 30 ثانیه زمان نیاز دارد. 6- انجام آزمون لغزش جانبی چرخهای جلو نیز به 30 ثانیه زمان نیاز دارد. 7- آزمون کیلومتر شمار در معاینه فنی خودروهای سنگین زمانی در حدود، یک دقیقه را صرف می‌کند. 8- آزمون غلطکی ترمزها بین 5 تا 12 دقیقه به طول می‌انجامد. 9- آزمون لقی جلوبندی و فرمان در حدود یک دقیقه و 30 ثانیه به طول می‌انجامد. 10- آزمون ظاهری بدنه در حدود 5 دقیقه تخمین زده می‌شود. تمامی این اقدامات در معاینه فنی خودروهای سنگین، به انضمام مدت زمان لازم برای انتقال و حرکت در طول سالن معاینه که دو دقیقه در نظر گرفته می‌شود، بین 23 تا 30 دقیقه زمان صرف می‌کند. در تمامی قسمت‌های دستگاه معاینه فنی خودروهای سنگین برند راوالیولی، تمامی داده‌های دریافت شده قبل از نمایش بر روی مانیتور، توسط یک کامپیوتر پردازش می‌گردد. پس از پردازش اطلاعات، به صورت داده‌های گرافیکی توسط چاپگر به نمایش گذاشته می‌شود. از دیگر ویژگی‌های دستگاه معاینه فنی راوالیولی می‌توان به سهولت در استفاده و کاربر پسند بودن نرم‌افزار آن اشاره کرد.