ccd

دستگاه‌های میزان فرمان CCD وظیفه اندازه گیری و نمایش آنلاین زوایای چرخ‌ها را بر عهده دارند. این دستگاه‌ها باید بتوانند زوایای مختلف یک چرخ را با دقت بالا اندازه گیری کنند. همچنین میزان انحراف چرخ را از زاویه استاندارد نشان دهند.

زوایای قابل اندازه‌گیری در  دستگاه میزان فرمان CCD

دستگاه میزان فرمان CCD باید قابلیت آن را داشته باشد تا به صورت آنلاین تغییرات لحظه ای بر روی زوایای چرخ‌ها را نشان دهند. زوایایی که میزان فرمان CCD باید اندازه گیری کند، شامل زوایای زیر هستند:

  • توو این
  • توو اوت
  • کمبر
  • کستر
  • ست بک
  • کینگ پین
  • تراست انگل

دستگاه‌ میزان فرمان متناسب با نوع و قابلیت اندازه گیری زوایای فوق، عملکرد متفاوتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه‌ها در انواع 4، 6 و 8 سنسور عرضه می شوند. در مدل‌هایی که دارای 4 سنسور می‌باشند، میزان فرمان CCD،تنها زوایای چرخ‌های جلو را اندازه‌گیری می‌کند. این در حالی است که در نوع 6 سنسور زوایای چرخ های عقب نیز قابل اندازه‌گیری می باشند. زاویه ست بک در نوع 8 سنسور میزان فرمان CCD قابل اندازه‌گیری می‌باشد. بنابراین اگر به دنبال یک دستگاه میزان فرمان کامل هستید، دستگاه میزان فرمان CCD با 8 سنسور را انتخاب کنید. در این حالت تمامی زوایای چرخ‌های عقب و جلو قابل اندازه گیری می باشد. بدیهی است برای خودروهای روز دنیا باید از دستگاه 8 سنسور استفاده کرد.

نحوه اندازه‌گیری زوایا

زوایا توسط سنسورها و شیب‌سنج‌های  حساسیت بالا در میزان فرمان CCD اندازه‌گیری و داده‌های آن به نرم افزار مخصوص دستگاه منتقل می‌شود. نرم افزار اعداد بدست آمده را  تحلیل می‌کند. همچنین با مقادیر استاندارد هر خودرو مقایسه کرده و بر روی نمایشگر اختلافات احتمالی را نشان می دهد. اعمال تغییرات در زوایای چرخ‌ها، در نمایشگر قابل بررسی است. این تغییرات به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. به این ترتیب می‌توان در زمانی کوتاه و با دقتی بالا، انحرافات احتمالی را رفع کرد.

نمایش یک نتیجه