میزان فرمان

دستگاه میزان فرمان یکی از تجهیزات اصلی و کلیدی در تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و سنگین به شمار می‌رود. تنظیم چرخ‌های همه‌ی خودروها باید برای کنترل و فرمان‌پذیری دقیق، به وسیله‌ی دستگاه میزان فرمان، انجام پذیرد.

اهمیت کار دستگاه میزان فرمان، در سرعت‌های بالا بیشتر مشخص می‌شود. تنظیم نبودن تایرها در سرعت‌های بالا، سبب‌ساز ساییدگی چرخ‌ها در کوتاه مدت می‌گردد. به منظور کارکرد دقیق خودروها، فرایند بررسی و تنظیم فرمان  چرخ‌ها، باید هر سال تکرار بپذیرد. این درحالی است که به دلیلی ایمنی بیشتر باید پس از انواع تصادف‌ها، رانندگی در جاده‌های نا ایمن، تکرار پذیری تنظیم فرمان سریعتر انجام شود.

یکی از شایع‌ترین خطاهای فرمان اتوموبیل که به وسیله‌ی این دستگاه برطرف می‌شود؛ کشیدگی فرمان است. در این حالت فرمان همواره به سمت راست یا چپ تمایل دارد. در واقع کشیدگی فرمان، به معنی مقاومت فرمان از حرکت مستقیم است. انجام فرایند تنظیم و میزان کردن فرمان و زوایای خودرو باید توسط افراد مجرب و دستگاه‌های با کیفیت صورت پذیرد.