سواری

آزمون‌های تعریف‌شده برای مراکز معاینه فنی خودروهای سواری شامل موارد زیر می‌باشد.
1- آزمون نور چراغ‌های جلو
2- آزمون لغزش جانبی چرخ‌های جلو
در این آزمون قابلیت حرکت در جهات عرضی مد نظر قرار می‌گیرد. همچنین عبور چرخ سمت راننده از روی آن و میزان انحراف چرخ‌های جلو بر حسب میزان انحراف در هر 1000 متر پیمایش اندازه‌گیری می‌شود.
3- آزمون کمک‌ فنرها
در این آزمون، ارتعاشاتی با دامنه 10 سانتی‌متر و فرکانس 16 هرتز ایجاد می‌شود. به کمک این ارتعاشات میزان قدرت استهلاک کمک فنرهای محورهای جلو و عقب خودرو اندازه‌گیری و با مقادیر مجاز مقایسه می‌شود.
4- آزمون کیلومتر شمار
به کمک غلطک‌های آزاد و همچنین قرارگیری محور محرک خودرو بر روی غلطک‌ها، معاینه فنی خودروهای سواری در این آزمون انجام می‌پذیرد. اندازه‌گیری سرعت حرکت چرخ‌ها و یا محاسبه مسافت طی شده، از صحت عملکرد کیلومتر شمار خودروها اطمینان جاصل می‌شود.
5- آزمون ترمز
تجهیزات مربوط به آزمون ترمز یکی از اصلی‌ترین آزمون‌های معاینه فنی خودروهای سواری به شمار می‌رود. تجهیزات مورد استفاده در این آزمون قابلیت اندازه‌گیری ورن خودرو را نیز داشته و می‌تواند یکی از دو گونه‌ی زیر باشد.
الف) آزمون غلطکی ترمز
 ب)  آزمون صفحه‌ای ترمز
6- آزمون لقی جلوبندی و فرمان
یکی از مهم‌ترین آزمون‌های معاینه فنی خودروهای سواری، آزمون لقی جلوبندی و فرمان در نظر گفته می‌شود. در این آزمون پس از قرارگیری چرخ‌های جلو بر جایگاه ویژه، توسط یک سیستم هیدرولیک حرکت‌های عرضی رفت و برگشتی به صفحات مورد نظر وارد می‌شود. این چرخش باعث گردش چرخ‌های جلو به سمت چپ و راست می‌شود. در نتیجه با مشاهده اجزای سیستم جلوبندی توسط تکنسین مربوطه در زیر خودرو، خرابی‌های احتمالی، لقی‌ها و سایر موارد ایراد در سیستم جلوبندی مشخص می‌گردد.
7- آزمون صفحات چرخان
در این آزمون میزان گردش چرخ‌های جلو به سمت راست و چپ اندازه‌گیری شده و با یکدیگر مقایسه می‌شود و در صورت وجود اختلاف بیش از حد مجاز در این دو مقدار، انجام تعمیرات در سیستم فرمان ضروری می‌گردد.
8- اندازه‌گیری گازهای خروجی از اگزوز
9- آزمون ظاهری اطراف بدنه
وضعیت ظاهری بدنه، شیشه‌ها، کمربند ایمنی، چراغ‌های خطر عقب و راهنماها، آج لاستیک‌ها، سپرها، رنگ‌آمیزی و سایر موارد بررسی و از سلامت آن‌ها اطمینان حاصل می‌شود.
10- آزمون صدا
در مراکز معاینه فنی خودروهای سواری، آزمون صدا به صورت بررسی میزان سر و صدای ایجاد شده توسط موتور در اطراف بدنه و اگزوز خودرو اندازه‌گیری می‌شود.

نمایش یک نتیجه