جک چرخ آزاد کن

هدف اصلی و اولیه استفاده از جک های چرخ آزاد کن نیاز دستگاه های میزان فرمان در مرحله تاب گیری (Run Out) به آزاد شدن چرخ‌ها بوده است.

در مرحله تاب‌گیری می‌بایست چرخ‌ها آزاد و در جهت های چپ و راست چرخانده شوند. ذکر این نکته قابل توجه است که در میزان فرمان‌های به‌روز دنیا مرحله تاب گیری رینگ با مکانیزم متفاوتی انجام می شود. یعنی دیگر نیازی به آزاد کردن چرخ‌ها نیست. این مورد صرفه‌جویی قابل توجه‌ای در هزینه‌های مالی به وجود می‌آورد.

جک چرخ آزاد کن می‌تواند داخل صفحات جک های چهارستون و  جک قیچی از قبل کار گذاشته شده باشد. همچنین امکان خردید به صورت جداگانه نیز وجود دارد. در حالت دوم، هزینه‌ها کاهش می‌یابد، ولی با محدودیت‌هایی  روبرو می‌شود.

اگر بنا دارید جک چرخ آزاد کن به صورت جداگانه تهیه کنید، طریقه قرارگیری و متناسب بودن آن‌ را با جک قیچی و یا جک چهارستون خود، بررسی کنید. جک چرخ آزاد کن مستقل از جک اصلی، باید به سیستم هیدرولیک جک اصلی وصل شود. در غیر این صورت باید به باد وصل شوند و یا به صورت مجزا و دستی کار کند.

جک چرخ آزاد کن راوالیولی، در مدل‌های متنوع، گستره‌ی مناسبی از سهولت در کار را به وجود می‌آورد.

نمایش یک نتیجه