جک دو ستون مکانیکی

جک دو ستون مکانیکی بر اساس حرکت مهره بر روی پیچ‌های بلندی که در ستون‌ها قرار دارد، حرکت می‌کند.

در هر ستون پیج بلندی به ارتفاع ستون قرار دارد که توسط نیروی الکتروموتور به گردش در می آید.

با این گردش مهره موجود بر روی آن در طول ستون جک مکانیکی بالا و پایین می رود.

انواع جک مکانیکی

جک دو ستون مکانیکی به دو دسته اصلی تک موتور و دو موتور تقسیم می شود.

در مدل‌‌های تک موتور، الکتروموتور روی ستون اصلی قرار دارد و برای انتقال نیرو به ستون فرعی از یک انتقال دهنده نیرو استفاده می‌شود.

انتقال نیرو از ستون اصلی به فرعی است.

در مدل‌های قدیمی انتقال نیرو  توسط یک زنجیر که از پایین بالابر عبور می کند انجام می شود.

در مدل‌های جدید جک مکانیکی، معایب مدل‌های زنجیری مانند صدای زیاد، احتمال پارگی و یا شل شدن زنجیر وجود ندارد.

در مدل های جدیدتر، انتقال نیرو توسط گیربکس و شفت انجام می‌گردد.

تنظیم ارتفاع در جک مکانیکی

در مدل دو موتور هر کدام از ستون‌ها مجهز به یک موتور است. بنابراین نیاز به انتقال نیرو در بین ستون‌ها وجود ندارد.

سیستم تنظیم ارتفاع بین ستون‌ها بازوها را به طور یکنواخت حرکت می‌دهد.

این سیستم تنظیم ارتفاع نیز به دو گونه مکانیکی و الکتریکی صورت می‌پذیرد.

سیستم قفل کن جک مکانیکی

بالابر مکانیکی دو ستون به لحاظ مکانیکی درگیر است و مانند مدل های هیدرولیکی نیازی به سیستم قفل کن مکانیکی ندارند.

این بالابرها مجهز به یک سیستم ایمنی هستند.

با خرابی مهره‌ها، جک، غیر فعال می شود. برطرف شدن این مشکل، با تعویض مهره صورت می‌پذیرد.

نمایش یک نتیجه