ایمنی و سلامت در تعمیرگاه های خودرو

ایمنی تعمیرگاه , معاینه فنی , تجهیزات تعمیر گاهی

مقاله پیش رو بر گرفته از کتابی با همین عنوان است که توسط سازمان ایمنی و سلامت (HSE) انگلستان منتشر شده است. مطالعه این مقاله و رعایت نکات آن می تواند ضامن سلامت افرادی که در فضاهای تعمیرگاهی کار می‌کنند، باشد. ایمنی تعمیرگاه از اصول کلیدی در دنیای امروز تجهیزات تعمیرگاهی و صنیع وابسته به […]