داینامومتر

داینامومتر وی تک مدل تک محور

داینامومتر وی تک نوع تک محوره، دارای سه نسخه است. نسخه پایه تنها قادر به اندازه گیری قدرت و گشتاور در حالت اینرسی را دارد. نسخه دوم با ارتقا، قادر به اندازه گیری قدرت و گشتاور در حالت اینرسی و ترمز را دارد. همچنین به یک ترمز جریان گردابی یا مغناطیسی مجهز است. نسخه سوم همان نسخه دوم است که به دو ترمز جزیان گردابی مجهز شده تا بتواند خودروهایی با توان ۱۰۰۰ اسب بخار را پاسخ دهد.

داینامومتر وی تک مدل دو محور

داینامومتر دو محوره وی‌تک دارای سه نسخه است. نسخه پایه جهت اندازه گیری قدرت و توان خودروهای تک یا دومحوره در حالت اینرسی است. نسخه پیشرفته با ارتقا ترمز‌ها به جریان گردابی، قادر به اندازه‌گیری قدرت و توان در حالت اینرسی و ترمز را دارد. این نسخه قادر به انجام چهار تست است. نسخه حرفه‌ای همان نسخه پیشرفته است که برای خودروهای پرقدرت ارتقا داده شده است. چهار ترمز جریان گردابی باعث شده تا بتوان خودروهایی تا ۲۰۰۰ اسب بخار را پوشش دهد.