جک موتور درار

جک موتور درار مگا مدل CRV10

 • ظرفیت وزنی 1 تن
 • طراحی پایه‌ها بهینه
 • پروفیل پایه‌ها دوبل
 • اهرم چرخان
 • نمایشگر بار مجاز با افزایش طول بازو

جک موتور درار وبر مدل WK10

 • ظرفیت وزنی 1 تن
 • طول بازو بیشتر
 • طراحی پایه‌ها بهینه
 • پروفیل پایه‌ها دوبل
 • اهرم چرخان
 • نمایشگر بار مجاز با افزایش طول بازو