دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ATF

دستگاه تعویض روغن گیربکس خودرو اتوماتیک موراتک رادمن خرید atf

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک موراتک Clean Me 500

  • تمام اتوماتیک
  • قابلیت کار در حالت دستی
  • چاپگر جهت چاپ اطلاعات فرآیند
  • تشخیص خودکار جریان، دما و سرعت
  • طول شلنگ دو متر