معاینه فنی موتور سیکلت

معاینه فنی موتورسیکلت راوالیولی

خط تست معاینه فنی موتور سیکلت راوالیولی قادر به آزمایش انواع موتور سیکلت‌ها از جمله موتور‌های سه چرخ و چهار چرخ است. پارامتر‌های تعریف شده در برنامه با قوانین تمامی کشور‌ها مطابقت دارد و قابل برنامه ریزی است. با توجه به طراحی ماژولار دستگاه، میتوان آنرا با تمامی تجهیزاتی که در حال و آینده مورد نیاز است تطبیق دهید و محدودیتی نداشته باشید.

خط معاینه فنی موتورسیکلت دارای آزمون‌های مختلفی می‌باشد. این آزمون‌ها ایمنی و عملکرد صحیح فنی موتورسیکلت‌ها را تضمین می‌کند. روند این آزمون‌ها در معاینه فنی موتورسیکلت به شرح زیر است:

1- ورود و ثبت اطلاعات اولیه موتورسیکلت و تطبیق مدارک

2- سنجش گازهای خروجی

3- آزمون صدا

4- آزمون غلطکی ترمزها

5- آزمون ظاهری اطراف بدنه

مراکز معاینه فنی موتورسیکلت، باید مجهز به دستگاه اندازه‌گیری دور موتور، سیستم اندازه‌گیری صدای اگزوز و سیستم اندازه‌گیری گازها و مواد خروجی از اگزوز مشتمل بر HC-CO، باشد.