تجهیزات معاینه فنی

معاینه فنی خودرو سواری

خط معاینه فنی خودرو های سواری در سال های اخیر بسیار پرطرفدار شده است. با توجه به ماهیت این تجهیزات که سنجش پارامترهای سلامت خودرو میباشد، کیفیت ساخت در آنها بسیار مهم است. در ادامه به معرفی خطوط معاینه فنی سواری پیشنهادی شرکت رادمن برای شما میپردازیم.

معاینه فنی خودرو سنگین

خطوط معاینه فنی خودروهای سنگین، با توجه به وزن و ابعاد خودروهای سنگین طراحی شده اند. همچنین با توجه به سرعت و دقت موتور های سنگین، نمیتوان از تجهیزات خودروهای سواری برای سنجش استفاده نمود. در ادامه با خطوط معاینه فنی سنگین بیشتر آشنا خواهیم شد.

معاینه فنی موتور سیکلت

معاینه فنی موتور سیکلت ها به تجهیزات مخصوص خود نیاز دارد. این تجهیزات قابلیت پوشش دهی تمامی ابعاد موتور سیکلت ها را دارند. نرم افزار های آنالیز و تحلیل این خطوط طبق استاندارد های موتور سیکلت ها طراحی شده است. در ادامه با محصولات این دسته آشنا میشویم. 

معاینه فنی قابل حمل

استفاده از خطوط معاینه فنی قابل حمل در پروژه های سازمانی و مناسبتی بسیار راه گشاست. در برخی مواقع نیاز است خط معاینه فنی در محلی مخصوص بصورت موقت دایر شود و بعد از مدتی جمع آوری شود و به محل دیگری منتقل گردد. در ادامه با این سری محصولات آشنا میشویم.