دستگاه میزان فرمان کامپیوتری خودرو سواری

میزان فرمان دیجیتالی هشت سنسور راوالیولی ایتالیا با رنگ خاکستری

دستگاه میزان فرمان سواری زوج چشمی CCD

دستگاه میزان فرمان کامپیوتری خودرو سواری زوج چشمی با تعداد سنسورهایشان مشهورند. با توجه به قدمتشان در مشهوریت، بین سرویس کارهای خودرو سواری و سنگین دارند. این دستگاه ها از نوع 4، 6 و 8 سنسوره برخوردارند. نوع 4 سنسوره برای میزان کردن چرخ های جلو کاربرد دارد.نوع 6 و 8 سنسوره با توجه به پیشرفت سیستم جلوبندی و تعلیق خودروها بهینه سازی شدند. در ادامه بیشتر با این دستگاه ها آشنا میشویم.

دستگاه میزان فرمان سواری سه بعدی

دستگاه میزان فرمان کامپیوتری سه بعدی طراحی شد تا مشکلات سختی کار با دستگاه های زوج چشمی برطرف شود. این نوع میزان فرمان سرعت انجام کار بالایی دارد. قابلیت نصب چشمی که با نام پروژکتور نیز مشهور است،  روی جک و جدا شدن آن از روی میجرینگ هد ها باعث کاهش خسارات و صدمات به سنسورها شده است. در ادامه میتوانید مشخصات این دستگاه ها را مطالعه و مقاایسه کنید.

جهت مطالعه مطالب تکمیلی و ثبت نظرات خود در صفحه اینستاگرام رادمن روی هر عکس کلیک کنید.