خدمات تعمیر و نگهداری شرکت رادمن، برگی نوین در صنعت خدمات تعمیر و نگهداری به شمار می آید. ارائه تمامی خدمات و سرویس های تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات تعمیرگاهی، توسط افراد متخصص و حرفه ای، شرکت رادمن را از دیگر رقبا متمایز کرده است.