کالیبراسیون دستگاه بالانس چرخ خودرو

کالیبراسیون دستگاه بالانس چرخ خودرو

دستگاه بالانس چرخ خودرو بیشترین فراوانی را در بین دیگر تجهیزات در تعمیرگاه ها دارد. شاید دلیل عمده آن بی کیفیت بودن جاده ها و ضعیف بودن مواد مصرفی در رینگ خودرو ها باشد . این بی کیفیتی موجب خرابی زیاد در رینگ و نیاز به بالانس میشود. دستگاه بالانس باید بموقع کالیبره شود تا بتواند بطور دقیق مشکل مراجعین را برطرف کند. شرکت رادمن از جمله قوی ترین مراکز کالیبراسیون کل کشور میباشد. کیفیت این ادعا را گواهینامه ها و آزمایشگاه مجهز رادمن تصدیق میکند. تمامی برند های موجود در کشور توسط شرکت رادمن کالیبره میشود.

نحوه انجام کلیبراسیون دستگاه بالانس چرخ خودرو

کالیبراسیون در رادمن در دو مرحله انجام میشود. مرحله اول با کیت مخصوص و مرحله دوم روی خودرو حقیقی انجام میشود. بسیاری از دستگاه ها روی کیت بدون خطا میباشند. ولی همان دستگاه روی خودرو حقیقی با خطا عمل میکند. عمل کالیبراسیون با دفترچه دستگاه تطبیق داده میشود . در صورت نبودن دفترچه دستگاه با نمونه های موجود از همان دستگاه مطابقت داده میشود. در نهایت دستگاه بدون خطا و آزمایش شده به شما تحویل داده میشود.

 

صدور گواهی کالیبراسیون

همانطور که میدانید گواهی کالیبراسیون برای استفاده کننده از بالانس ضروری میباشد. این گواهی نامه را مراجع زیربط بررسی میکنند و نداشتن آن موجب شکایت و مجازات میباشد. شرکت رادمن مجوز لازم جهت صدور گواهی کالیبراسیون و همچنین گواهی صحت عملکرد را دارا میباشد. بعد از کالیبره کردن دستگاه شما این گواهی صادر شده و اعتبار قانونی دارد.

 

محل انجام کالیبراسیون دستگاه بالانس چرخ خودرو تعمیرگاه

انجام عمل کالیبراسیون نیازمند آزمایشگاه و تجهیزات میباشد. پس در محل و تعمیرگاه مشتری نمیتوان این تجهیز را کالیبره کرد. لذا دستگاه باید به آزمایشگاه منتقل شود. ضمنا محل کالیبراسیون خود دارایی استاندارد هایی میباشد که هنگام صدور مجوز برای آزمایشگاه ، بررسی میشود. پس نتیجه میگیریم امکان انجام کالیبراسیون در محل امکان پذیر نمیباشد.

 

کالیبراسیون دستگاه بالانس چرخ خودرو در تهران

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت رادمن در تهران ، کیلومتر 11 جاده مخصوص واقع شده است. کلیه ی خدمات کالیبراسیون در این محل انجام میشود. سفارش کالیبراسیون از سراسر کشور نیز پذیرفته میشود.