جک دوستون مکانیکی

مکانیزم عملکرد بالابرهای مکانیکی بر اساس حرکت مهره بر روی پیچ‌های بلندی که در ستون‌ها قرار دارد، در نظر گرفته شده است.

در حقیقت در هر کدام از ستون‌ها دو پیج بلند به ارتفاع ستون قرار دارد که توسط نیروی الکتروموتور به گردش در می آید. با این گردش مهره موجود بر روی آن در طول ستون جک مکانیکی بالا و پایین می رود.

انواع جک مکانیکی

جک مکانیکی به دو دسته اصلی تک موتور و دو موتور تقسیم می شود. در مدل های تک موتور، الکتروموتور بر روی ستون اصلی قرار دارد و برای انتقال نیرو به ستون فرعی از یک انتقال دهنده نیرو استفاده می‌شود. این انتقال نیرو از ستون اصلی به فرعی در مدل‌های قدیمی توسط یک زنجیر که از پایین بالابر عبور می کند انجام می شود. همچنین در مدل های جدیدتر، انتقال نیرو توسط گیربکس و شفت انجام می‌گردد. در مدل‌های جدید جک مکانیکی، معایب مدل‌های زنجیری مانند صدای زیاد، احتمال پارگی و یا شل شدن زنجیر وجود ندارد.

تنظیم ارتفاع در جک مکانیکی

هر کدام از ستون‌ها مجهز به یک موتور در مدل دو موتور جک مکانیکی می‌باشد. بنابراین نیاز به انتقال نیرو در بین ستون‌ها وجود ندارد. بنابراین تنها نیاز به یک سیستم تنظیم ارتفاع بین ستون‌ها می باشد تا همواره بازوها به صورت یکنواخت تغییر ارتفاع بدهند. این سیستم تنظیم ارتفاع نیز به دو گونه مکانیکی و الکتریکی صورت می‌پذیرد.

سیستم قفل کن جک مکانیکی

جک مکانیکی دو ستون همواره به لحاظ مکانیکی درگیر بوده و مانند مدل های هیدرولیکی نیازی به سیستم قفل کن مکانیکی ندارند. البته این بالابرها مجهز به یک سیستم ایمنی هستند که در صورت خرابی مهره‌ها، جک، غیر فعال می شود. برطرف شدن این هدم فعالیت، تنها با تعویض مهره صورت می‌پذیرد.

 

نمایش یک نتیجه